Peste 70 milioane de euro alocați pentru îmbunătățirea calității apei în județele Sibiu și Brașov

Comisia Europeană a aprobat o investiție de peste 70 milioane de euro din Fondul de coeziune destinată îmbunătățirii infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov.

Cu ajutorul fondurilor, mai multe gospodării vor fi conectate la infrastructura de apă și apă uzată. De asemenea, proiectul va duce la reducerea riscului de îmbolnăvire prin înlocuirea conductelor de azbociment și prin eliminarea riscului ca apa potabilă să provină din surse puternic contaminate.

Proiectul va pune la dispoziție 10 kilometri de conducte de colectare a apelor reziduale și 40 km de noi conducte de canalizare. Se vor construi și renova 26 de noi stații de pompare a apelor uzate menajere. În plus, prin proiect se vor conecta gospodăriile la rețeaua de canalizare, eliminându-se nevoia de fose septice.

Proiectul va duce la reducerea riscului de îmbolnăvire

Zona de captare a apelor de suprafață va fi reabilitată, se vor instala 156 km de noi conducte principale de aducție și se vor reabilita 55 km de conducte principale. În total, se vor construi 164 km de rețea de distribuție a apei potabile și se vor reabilita 100 km.

Comisia Europeană susține că buna funcționare a rețelelor de apă potabilă și de apă reziduală va stimula dezvoltarea turismului în regiune, va proteja mediul, reducând poluarea solului și îmbunătățind calitatea apei râurilor.

„Acest proiect demonstrează că politica de coeziune vizează în primul rând îmbunătățirea calității vieții de zi cu zi a cetățenilor noștri. De exemplu, în acest proiect este vorba despre apă. Proiectul va îmbunătăți în mod semnificativ infrastructura de apă uzată și de apă din regiunile Sibiu și Brașov. Va sprijini economia, va proteja mediul și va avea efecte pozitive asupra sănătății oamenilor”, a declarat Elisa Ferreira, comisarul pentru coeziune și reforme, potrivit Mediafax.Postari asemanatoare :

468 ad

Comments are closed.